Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger (1887 – 1961)

Austrian

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (12 August 1887 – 4 January 1961), sometimes written as Erwin Schrodinger or Erwin Schroedinger, was a Nobel Prize-winning ...

Erwin Schrödinger quotes